Pomp revisie / Service en reparatie van pompen bij Pompdirect

PompDirect

Revisie en reparatie worden vaak in één adem genoemd met een pomp of aandrijving die defect is. Bij revisie functioneert de pomp nog wel maar begint af te wijken van de originele waarden, of het betreft b.v. lagers die hoorbaar zijn. Ook het preventief uitwisselen van pompen tijdens een geplande service stop, valt onder de noemer revisie. Kosten vallen over het algemeen lager uit dan bij een reparatie.
meer Revisie / Service

Revisie

Reparatie vindt plaats op het moment dat revisie een gepasseerd station is en de pomp niet meer kan functioneren. Bij een pomp reparatie moeten er vaak essentiële onderdelen vervangen worden. Onderdelen zijn vaak snel leverbaar, is dit niet het geval en de pomp moet draaien dan kunnen wij onderdelen vaak reproduceren of voor u op voorraad leggen.
meer Reparatie / Service

Reparatie

Onderhoud wordt gedaan in de periode voordat er revisie of reparatie aan de pomp moet plaats vinden. Het zijn service werkzaamheden zoals het smeren van de lagers, het controleren van spervloeistof, uitlijning, etc. Door het monitoren van de pomp kan besloten worden bij een geplande service stop, de pomp of aandrijving uit te wisselen.
meer Onderhoud / Service

Onderhoud

Montage in de installatie wordt meestal uitgevoerd door eigen personeel. Heeft u te weinig mankracht of ontbreekt de expertise dan kunnen wij dit voor u verzorgen.
meer Montage / Service
Verhuurpompen kunnen een uitkomst bieden voor het geval er een grote revisie of wijziging, b.v. uitbreiding, uitgevoerd moet worden aan een pomp installatie. Er kan dan een tijdelijke pomp of pompen geplaatst worden.
meer verhuurpompen / Service

Huurpompen